|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|'|
இறைவா, எத‌னை என்னால் மாற்ற முடியுமோ அதனை மாற்றக் கூடிய சக்தியையும், எத‌னை மாற்ற முடியாதோ அதனை ஏற்றுக் கொள்ளும் பொறுமையையும், இவை இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அறிந்துணரக்கூடிய ஞானத்தையும் தந்தருள்!!
Posted on 2:32 PM

Desktops reflect your personality

By SUFFIX at 2:32 PM

இது சமீபத்தில் Times of Indiaவில் படித்தது, Desktop க்கும் நம்மளோட Personality க்கும் என்ன தொடற்போ? ஏதோ நம்மளைவிட விவரமானவங்க சொல்றாங்க, படிச்சுதான் பாருங்களேன், சட்டு புட்டுன்னு உஙக ஸ்க்ரீனை க்ளீன் செஞ்சு, 'சிக்கு'ன்னு உள்ள backgroundஐ 'கப்சிப்'ணு மாத்தி வைங்க மக்களா!!

Personalised desktops can reveal a lot more than just your ‘fun side’, claims a new study, which suggests that people’s personalities, habits and ambitions could be laid bare by analysing their computer screens.

The study into desktop psychology was conducted by Windows Vista.

To reach the conclusion, Donna Dawson, a psychologist specialising in personality and behaviour, reviewed a selection of office workers’ desktops and identified several clues that could indicate a person’s personality, reports The Telegraph .

She also said personalities could be divided into categories: Generic, Specific place; Goal-orientated; Trophy; Escapist; Artistic and Sociable.

She said: "Our desktops are our personal space and as such provide a fairly accurate personality description of an individual.

"My belief is that everything says something about what we’re like. You may not consciously be aware of it but once you know, then your desktop can be used to give off a positive message about who you are."

The expert said, for instance, having too many icons may suggest a person is disorganised and possibly insecure.

People with desktop pictures displaying their past successes, meanwhile, risk revealing their egocentric side to colleagues.

A list of desktop personality indicators from the report included:

1. Desktop with icons strewn across the screen - the owner is muddled and tends to lose focus easily.

2. Even icons on each side - the owner values balance and proportion and tends to keep a cool head in tricky situations. Likely to be organised and dislike clutter.

3. Desktop with many rows of icons - reflects a person who needs everything to hand, likes to feel in control and on top of their life, while at the same time revealing a tendency to be slightly disorganised.

4. Personal photos as wallpaper - indicates the kind of person you are and what priorities you have. Often a parent will have a photograph of their child, or a keen traveller will have a photo of an exotic location. Photos of friends show popularity, which is useful in work environments where you need good people skills.

5. Plain blue wallpaper - suggests the kind of person who likes to keep their personal life private.

6. Trophy photos as wallpaper - can suggest a big ego and someone who revels in their past successes.

1 comments

S.A. நவாஸுதீன் on May 25, 2009 at 3:28 PM  

இதுல இவ்ளோ விஷயம் இருக்கா!!. இதையே தமிழ்ல போட்டிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும்